James Meeker

NMLS # 209139

907-865-9431

meekerj@residentialmtg.com

James Meeker Mortgage Loan Originator

James Meeker

Mortgage Loan Originator | NMLS 209139

Office: 907-865-9431

Email: meekerj@residentialmtg.com

7047 E Greenway Parkway, Suite 220 Scottsdale, AZ 85254

Authorized to Lend In: AK, AZ, GA, UT, WI